Free DVD authoring and burning tool for Linux and Windows

Ten tutorial opisuje kroki niezbędne do tworzenia DVD za pomocą DVDStyler.

 

 1. Utwórz nowy projekt

  • Wybierz 'Utwórz nowy projekt' w oknie dialogowym powitania lub kliknij przycisk 'Nowy' ( ).

    

    

  • Wpisz nazwę dysku (będzie widoczna tylko na komputerze).

  • Wybierz pojemność dysku DVD: 4,7 GB (dysk DVD jednowarstwowy) lub 8,5 GB (dysk DVD dwuwarstwowy).

  • Wybierz format wideo: NTSC jest zalecany dla krajów Ameryki Północnej i Japonii, PAL dla wszystkich innych.

  • Następnie kliknij 'OK'.

  • Na koniec można wpisać tytuł dla menu DVD i wybrać szablon.

    

    

 2. Dodaj pliki wideo

  • Kliknij na kartę 'Przeglądarka plików' z lewej strony okna programu.

    

    

  • Wybierz katalog, który zawiera pliki wideo. Miniaturka obrazu dla każdego z obsługiwanych plików będzie wyświetlana po prawej stronie drzewa.

  • Przeciągnij żądany plik (przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij) do Menażera zestawu tytułów w dolnej części okna.

    

    

  • Możesz również dodać pliki wideo za pomocą okna dialogowego dodawania plików ( ) lub przeciągając plik z dowolnego menedżera plików, takiego jak z Eksploratora Windows.

  Wolne miejsce na dysku DVD jest wyświetlane w pasku stanu na dole okna aplikacji. Na jednowarstwowych dyskach DVD (4,7 GB) można zapisać do 126 minut wideo w dobrej jakości (szybkość transmisji wideo ≥ 4.5 MB/s). Jeśli, przy utworzeniu projektu, wybierzesz 'Auto' jako jakość obrazu, można umieścić więcej niż 126 minut, ale jakość wideo będzie automatycznie obniżona.

 3. Projektowanie menu DVD (opcjonalnie)

  • Kliknij na kartę 'Tła' po lewej stronie okna programu i wybierz obraz tła menu DVD, klikając dwukrotnie na obraz w panelu 'Tła'.

    

    

   Możesz także wybrać własny obraz jako tło menu DVD: kliknij kartę 'Przeglądarka plików', otwórz katalog zawierający plik obrazu i wybierz go, klikając dwukrotnie na obrazie.

  • Dodaj tytuł menu: kliknij prawym przyciskiem myszy na edytorze menu, wybierz 'Dodaj', 'Tekst' i wpisz tytuł menu. Następnie ułóż tytuł na obszarze menu, przez kliknięcie i przeciąganie wprowadzonego tekstu. Rodzaj i rozmiar czcionki tytułu, można zmienić w oknie dialogowym właściwości tekstu, które jest dostępne przez dwukrotne kliknięcie na tekście.

  • Kliknij na kartę 'Przyciski' po lewej stronie okna programu i wstaw przycisk przeciągając (przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij) przycisk w edytorze menu.

    

    

  • Dostosuj właściwości przycisku (działanie, tytuł, kolor, czcionka, itp.) poprzez podwójne kliknięcie na przycisk w edytorze menu i zmień odpowiednie właściwości. Po zakończeniu kliknij przycisk 'OK', aby powrócić do edytora menu.

    

    

 4. Zapisz projekt

  DVD został już skonfigurowany. Kliknij na przycisk 'Zapisz' ( ) aby zapisać projekt.
 5. Wypal DVD

  • Kliknij przycisk 'Wypal' ( ).

  • Jeśli chcesz przeglądnąć gotowy DVD przed nagraniem, zaznacz pole 'Podgląd'.

  • Włóż pusty dysk DVD i wybierz odpowiedni napęd. Następnie naciśnij przycisk 'Start', aby rozpocząć nagrywanie.

   Jeśli zaznaczyłeś opcję 'Podgląd', podgląd będzie wyświetlany po utworzeniu DVD (ale przed odpaleniem).

    

    

  Uwaga: Tworzenie DVD może potrwać kilka godzin.