Free DVD authoring and burning tool for Linux and Windows

Denne instruksjonen beskriver framgangsmåten for å lage en DVD med DVDStyler.

 

 1. Lag et nytt prosjekt

  • Velg "Lag et nytt prosjekt" i velkommst-dialogen eller klikk på "Ny" knappen ( ).

    

    

  • Skriv inn DVD-etikett. (etiketten vil kun bli vist på datamaskinen)

  • Velg kapasiteten på DVD'en: 4,7 GB (Single Layer DVD) eller 8,5 GB (Double Layer DVD).

  • Velg videoformat: NTSC er anbefalt for nord-amerikanske land og Japan, PAL for alle andre.

  • Så klikker du "OK"

  • Til slutt kan du legge inn en tittel for DVD meny og velge en mal.

    

    

 2. Legg til filmklipp

  • Klikke på "Fil-liste" fanen på venstre side av programvinduet.

    

    

  • Naviger til, og markere mappen som inneholder dine filmklipp. Hvert klipp vises som et bilde til høyre for katalog-treet.

  • Dra inn ønsket filmklipp (venstre-klikk, hold og dra) til Titteloppsettet nederst i programvinduet.

    

    

  • Du kan også legge til filmklipp med å bruke, "Legge til fil" menyen ( ) eller ved å dra filen fra en filbehandler som Windows Utforsker.

  • Ledig plass på DVD vises i statuslinjen nederst i programvinduet. Ensides DVD (4,7 GB) kan inneholde opptil 126 minutter med video i god kvalitet (Video bit-frekvensen ≥ 4,5 MB / s). Hvis du har valgte "Auto" som video kvalitet til det nye prosjektet, kan du lage en video på mer enn 126 minutter, men kvaliteten blir automatisk redusert.

 3. Lag en DVD meny (valgfritt)

  • Klikk på "Bakgrunns"-fanen på venstre side i programvinduet og velg bakgrunnsbilde til en meny ved å dobbeltklikke på et bilde i "bakgrunns-panelet".

    

    

  • Du kan også velge ditt eget bilde som bakgrunn: Klikk på "Fil-liste", Velg mappe med bilde-filer og dobbeltklikker på ønsket bilde.

  • Legg til en meny tittel: høyre-klikk på Meny Editor, velg "Legg til", "Tekst" og skriv inn tittel. Flytt deretter teksten til ønsket sted. Skrifttype og størrelse på tittelen kan endres i dialogboksen for tekstens egenskaper, som blir tilgjengelig ved å dobbeltklikke på teksten.

  • Klikk på 'Knapper" fanen på venstre side i programvinduet, og sette inn en knapp ved å dra (venstre-klikk, hold og dra) en knapp inn i meny vinduet.

    

    

  • Rediger knappens egenskaper (handling, tittel, farge, skrifttype, osv.) ved å dobbeltklikke på knappen i menyvinduet. Rediger og modifiser til de ønskete egenskapene. Når du er ferdig, Klikk "OK" for å gå tilbake til Menyvinduet.

    

    

 4. Lagre prosjektet

  En enkel meny er nå konstruert. Nå er på tide å lagrer prosjektet: Klikk på lagre-knappen ( ) eller velg "Fil", og "Lagre som". Deretter velger du en mappe og et navn for prosjektet.
 5. Brenn prosjektet til en DVD

  • Klikk på brenn knappen ( ) eller velg "Fil" og deretter "Brenn DVD ...'

  • Kryss av i boksen for "brenne", og velg riktige stasjonen å brenne til.

  • Hvis du vil se på den ferdige DVDen, velger du boksen "forhåndsvisning".

  • Sett inn en tom CD og klikk "Start" for å begynne å brenne.

   Hvis du har valgte "forhåndsvisning", vil forhåndsvisningen startes etter koding, men før brenningen.

    

    

   NB) Brenningsrosessen kan ta flere timer, men den tiden som er nødvendig for omkoding av filer, avhenger av hastigheten på CPU og hastigheten på harddisken der den midlertidige mappen ligger.